Uw medewerkers van talent naar duurzame presteren

Heeft u talenten binnen uw organisatie die niet naar verwachting presteren? Heeft u te maken met medewerkers die met middelmaat tevreden zijn? Of met medewerkers die onvoldoende doelmatig werken en daardoor niet de resultaten realiseren die u beoogt? Vraagt u zich af waar u, naast talent, naar moet kijken om er zeker van te zijn dat iemand binnen uw organisatie naar verwachting gaat presteren en duurzaam inzetbaar is?

Hogerheide Coaching & Consultancy helpt u met duurzame inzetbaarheid en presteren van medewerker vanuit Rotterdam. Door heel Nederland organisaties helpen wij bij het selecteren van nieuw talent en het ontwikkelen van medewerkers naar duurzaam presteren.

Talent is goed, karakter is beter!

Onderzoek naar het belang van talent laat zien dat het hebben van talent slechts als voorwaardelijk voor presteren mag worden beschouwd. Daarbij is ook vastgesteld dat er nauwelijks sprake is van een significante correlatie: talent als prestatiecriterium staat pas op nummer 9 van alle ingebrachte prestatiecriteria! Echter, een grote meerderheid van CEO’s geeft aan talent als nummer 1 prestatiecriterium te hanteren bij de selectie van medewerkers.

Een andere kijk op talent- en prestatiemanagement is volgens Hogerheide Coaching & Consultancy hoogstnoodzakelijk om tot duurzame inzetbaarheid van personeel te kunnen komen. Een perspectief dat uitgaat van: talent is goed, karakter is beter! Er moet meer gekeken worden naar het karakter van (potentiële) medewerkers: hun mentale capaciteiten en specifieke persoonskenmerken.

Waarom is duurzaam presteren belangrijk?

Om over de sociale en menselijke gevolgen nog maar niet te spreken is het uit kostenoverwegingen zeer relevant om zo weinig mogelijk missers te maken bij het aantrekken en begeleiden van talent.

Volgens onderzoek zijn de kosten van een mismatch tussen vacature en sollicitant ongeveer tweeëneenhalf keer het jaarsalaris van die persoon! En dat kan zelfs oplopen tot wel 10 keer als de persoon in kwestie een zware specialistische of generalistische functie vervult!

Wat kan Hogerheide Coaching & Consultancy betekenen?

Hogerheide Coaching & Consultancy uit Rotterdam helpt enerzijds medewerkers om zich te ontwikkelen op de 5 kenmerken van duurzaam presterende professionals (zelfeffectiviteit, aanpassingsvermogen, vitaliteit, intrinsieke motivatie en talent/organisatiefit). Daarnaast helpen we organisaties bij de werving & selectie van talenten en de verdere ontwikkeling van die talenten met het oog op duurzame inzetbaarheid. Verder helpen we deze organisaties om zich te ontwikkelen op de 5 P’s van duurzaam presterende organisaties (People, Purpose, Principles, Passion, Partnership).

Wilt u bespreken hoe wij met u samen van uw organisatie een duurzaam presterende organisatie kunnen maken? Neem voor vragen over duurzame inzetbaarheid of om een afspraak te maken contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 085-0014107.

Interesse in één van onze diensten?

Vraag vrijblijvend een eerste consult bij ons aan.