Vergroten van werkplezier door job crafting

Job craften betekent letterlijk ‘boetseren aan een baan’. Het betekent in de praktijk de taken, rollen, opdrachten en relaties van bestaande functies in het werkproces zodanig aanpassen dat ze beter aansluiten bij de talenten, aanleg, vaardigheden en competenties van medewerkers.

Heeft u medewerkers die tekenen vertonen van uitputting, desinteresse in het werk, verslechterde prestaties of een combinatie daarvan? Middels job crafting in Rotterdam met de hulp van Hogerheide Coaching & Consultancy kunnen medewerkers door kleine wijzigingen aan te brengen (weer) meer betekenis en plezier in hun werk geven. Dit zorgt voor betere aansluiting op de persoonlijke wensen, sterke kanten en talenten.

Job craften inzetten tegen stress en burn-out

Job crafting is een belangrijk middel tegen stress en om uit een burn-out te blijven. De aanpassingen gebeuren door de medewerker zelf, zonder de bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen of collega’s te benadelen.

Het is heel belangrijk dat medewerkers zelf aan de slag gaan met job craften. Vaak zijn mensen zelf – bewust maar ook onbewust – al bezig met hun werk aanpassen zodat zij hier een betere ‘fit’ mee hebben. U kunt dit proces stimuleren door medewerkers de ruimte te bieden om aan hun functie te sleutelen en ze daarbij te motiveren en te steunen. Daarbij kan ook gedacht worden aan ‘uitruil’ van taken tussen medewerkers onderling.

Job crafting inzetten bij outplacement

In het kader van outplacement kan job craften ingezet worden om een medewerker zicht te geven op de elementen in de huidige functie, die men graag ‘mee wil nemen’ naar een nieuwe functie bij een andere organisatie. Het zorgt voor meer richting in de keuze voor een nieuwe functie en werkgever.

Waarmee helpt Hogerheide Coaching & Consultancy u?

Wij ondersteunen organisaties op het gebied van individuele en team- of organisatiegerichte job crafting. Samen met de organisatie bepalen wij in eerste instantie binnen welke kaders medewerkers hun job kunnen/mogen craften. Vervolgens brengen wij, door de inzet van de Werkenergieanalyse®, in kaart welke taken een medewerker energie kosten en welke taken die hem/haar juist energie geven.

Op deze manier kan eenvoudig worden bepaald welke taakveranderingen en ontwikkelingen zorgen voor een betere energiebalans bij de betreffende medewerker. Zo kunnen we deze persoon in de context van het team of de organisatie bezien. Tevens kunnen we zo binnen de door de organisatie gestelde kaders aan de slag gaan met het aanpassen en/of uitruilen van taken.

Wilt u meer te weten komen over job craften of direct de hulp van jobcoach Hogerheide Coaching & Consultancy uit Rotterdam inschakelen? Neem dan contact met ons op via 085-0014107 of het online formulier. Wij helpen u graag verder.

Interesse in één van onze diensten?

Vraag vrijblijvend een eerste consult bij ons aan.